Test euskaranago


da


naiz


zara
naiz


dituzu


daude


ditut
Lesakan


Lesaka


Lesakara


Lesakako
zuri


zure


zorte


zuren
Donostiatik


Donostiakoak


Donostiakoa


Donostiarakoa
Ni irakaslea naiz.


Zuek irakasleak zarete.


Haiek irakasleak dira.


Gu irakasleak gara.
astelehena


asteartea


igandea


ortzeguna
etxean


etxeko


etxera


etxea
Nola da zure autoa?


Nongoa da zure autoa


Non da zure autoa?


Nolakoa da zure autoa?
joaten ari naiz


noa


joaten naiz


zara
jaten dut


jaten ari naiz


jatekoa naiz


jalea naiz
anaia


anaia-arreba


amona


ahizpa/arreba
Ez, gara lagunak.


Ez, ez gara lagunak.


Ez, lagunak gara ez.


Ez, ez lagunak gara.
Zuri _________zaio.


Zuk _________duzu.


Zuri _________zaizu.


Zu _________zara.
hori


hau


horiek


honek
Zortziak eta erdietan


Zortziak eta erdi


Zortzi eta erdietan


Zortzietan eta erdietan
Ez, ez nahi dut udarerik.


Ez, ez udarerik nahi dut.


Ez, ez udare dut nahi.


Ez, ez dut udarerik nahi.
Duzu senargaia?


Ba al duzu senargaia?


Duzu senargai?


Ba al duzu senargairik?
gaude


dugu


ditugu


diegu
diru


dirua


dirurik


diruarik
ez ezer ez dago


ez dago ezer ez


ez dago ezer


zerbait ez dago
Lauak


Lau gurpilak.


Lau gurpil.


Lau gurpila.
Musika entzun


Musika entzuten


Musika entzutea


Musika entzuteak
jatorriaz gainean


jatorriaren buruz


jatorriari buruz


jatorriari gainean
zureak bezalakoak


zureak bezala


zurea bezain


zure bezalakoak
Etxe inguruan goizetan ikusten dugu txakur horrek kosk egin zion gure lagun bati.


Etxe inguruan goizetan ikusten dugun txakur horrek kosk egin zion gure lagun bati.


Etxe inguruan goizetan ikusten dugu horrek kosk egin zion gure lagun bati.


Etxe inguruan, goizetan ikusten duguna horrek kosk egin zion gure lagun bati.
Uste dut etorriko naizela.


Uste dut etorriko naizenik.


Uste dut etorriko naiz.


Uste dut etorriko naizen.
1961eko ekainak 10ean jaio zen.


1961.garreneko ekainaren 10ean jaio zen.


1961eko ekainaren 10ean jaio zen.


1961.ean ekainaren 10ean jaio zen.
Maitek haiek baino diru gehiago du.


Haiek bezainbeste diru du Maitek baino.


Maitek baino gutxiago dute diru haiek.


Maitek haiek baino diru gutxiago du.
Atzo gertatutakoa larria izan zen.


Atzo gertaturik larria izan zen.


Atzo gertatukoa larria izan zen.


Atzo gertatu arren larria izan zen.
genituzkeen


zintuzketeen


genuen


generamatzan
zazu


iezaiozu


zaitezte


itzazu
irabazi


irabaziko


irabaztea


irabazita
Egun garrantzitsu hartan loak hartuagatik, ez da gutxitan damutu!


Egun garrantzitsu hartan loak hartzeagatik, ez da gutxitan damutu!


Egun garrantzitsu hartan loarengatik, ez da gutxitan damutu!


Egun garrantzitsu hartan loak hartugatik, ez da gutxitan damutu!
gaundezin


geunden


genuen


genion
_________ ez nintzen mendira joango.


_________ ez nukeen mendira joango.


_________ ez nintzatekeen mendira joango.


_________ ez nintzateke mendira joango.
zenik


zela


zen


zuela
_________ dizudala _________ ditzake.


_________dizudala _________ dezake.


_________zaitudala _________dezake.


_________zaitudala _________dezaket.
dizkiguten


gaituzte


digutenik


dizkigute
Gurasoak Bartzelonatik etorrarazi nituen.


Gurasoei Bartzelonatik etorri egin nien.


Gurasoei Bartzelonatik etortzera behartu nien.


Gurasoak Bartzelonatik etortzeko behartu nituen.
Atzoko


Atzozkero


Atzo ezkero


Atzoz gero
zenbiltzan__________ zintudanean


zebiltzan__________nizunean


zebiltzaten __________nizuenean


zenbilen__________zintudanean
lagun zitzaten


laguntzeko


lagun diezaien


lagun ziezaieten
etortzeko__________ zeniezazkiokezu


etortzea__________ zeniezaion


etortzeko__________zeniezaioke


etortzea__________ zeniezaikete
Koldo azaldu zen orduan, eta bera ez zela joango esan zigun.


Koldo azaldu zen orduan, eta berau ez zela joango esan zigun.


Koldo azaldu zen orduan, eta hau ez zela joango esan zigun.


Koldo azaldu zen orduan, eta hura ez zela joango esan zigun.
Asko maitatzen ziren bata eta bestea.


Asko maite ziren batak bestea.


Asko maite zuten elkar.


Asko maitatzen zioten elkarri.
Nor omen da hori?


Nor ote da hori?


Nor litzateke hori?


Nor bide da hori?
__________banizuke, __________zenioke__________


_________banizun__________zeniokeen__________


__________banizu__________zeniezaioken_______


__________banizu__________zeniokeen__________
ote


omen


al


ala